Pertandingan Bowling Tingkatan 6 Peringkat Sekolah

Aktiviti Kokurikulum Permainan Bowling  Tingkatan 6 akan dilaksanakan pada 6 Oktober 2022. Pertandingan Bowling ini melibatkan semua pelajar Tingkatan 6 Semester 1 STPM 2023 dan Semester 3 STPM 2022. Semoga aktiviti kokurikulum ini dapat menonjolkan potensi pelajar dalam sukan bowling dan mengeratkan ukhwah semua pelajar Tingkatan 6.

Pertandingan Bowling dianjurkan oleh Kelab Bowling Tingkatan 6 SMK Tun Habab diketuai oleh Cikgu Siti Zaharah binti Nasarath.

Copyright Themes © 2022