Bual Bicara STPM

Pada 19 Mac 2023, Unit Bimbingan dan Kaunseling telah menganjurkan program Bual Bicara Bersama Alumni Tingkatan 6 ynag bertajuk Dream Big! Road To Success. Program bual bicara ini dipengerusi oleh Cikgu Khadijah binti Omar di Dewan Tun Seti Lanang. Kedua-dua alumni ini adalah merupakan pelajar yang mendapar PNGK 4.00 semasa peperiksaan STPM 2020. Saudara Rahmat Hakimi bin Salim sedang melanjutkan pelajaran di Tahun 2 dalam bidang Sains Politik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Manakala saudari Lek Zi Lin pula menyambung pelajaran dalam bidanga Pengajian Perniagaan di universiti yang sama.

Copyright Themes © 2022