Hari Dialog Prestasi

Hari Dialog Prestasi telah dilaksanakan pada 29 September 2022. Semua ibu bapa telah dijemput hadir untuk bertemu dengan guru tingkatan atau guru mata pelajaran bagi membincangkan prestasi anak-anak dalam akademik, sahsiah dan kokurikulum.

Dialog Prestasi bagi pelajar sesi pagi diadakan di kelas masing-masing manakala pelajar sesi petang pula diadakan di Dewan Seri Tun Habab.

Copyright Themes © 2022