Bengkel Google Form

Bengkel Google Form telah diadakan pada 6 Oktober 2020 di Makmal Perkomputeran Tingkatan 6. Bengkel ini menyasarkan pelajar tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran Geografi. Aplikasi Google Form dapat membantu pelajar untuk membuat kaji selidik tanpa perlu bertemu dengan penduduk / objek kajian.

Bengkel dianjurkan oleh Unit ICT dan Panitia Geografi SMk Tun Habab.

Leave a Reply

Copyright Themes © 2022