Bengkel Penyuntingan Video

Bengkel Penyuntingan Video telah diadakan pada 5 Oktober 2020 di Makmal Perkomputeran. Semua pelajar tingkatan 6 Semester 1 STPM 2021 mengambil mata pelajaran ICT telah menghadiri bengkel ini. Bengkel yang dianjurkan oleh Unit ICT Tingkatan 6 dan Kelab Teknologi Maklumat mendapat khidmat Cikgu Khairul Anuar bin Hasan yang mempunyai pengalaman dalam penghasilan video kreatif. 

Leave a Reply

Copyright Themes © 2022