Program Creative Portrait

Creative Portrait adalah slot kokurikulum Tingkatan 6 pada 9 Januari 2020 dimana setiap ahli kelab/permainan/persatuan akan menampal maklumat, menghias dan meletakkan carta organisasi masing-masing pada papan kenyataan yang telah disediakan.

Tahniah kepada semua warga Tingkatan 6 atas kerjasama yang diberikan.

Leave a Reply

Copyright Themes © 2022