Hari Terbuka SMK Tun Habab


Hari Terbuka SMK Tun Habab telah berlangsung pada 7 Jun 2018. Semua guru dan pelajar hadir di sebelah pagi dan berada di kelas masing-masing sambil menunggu ibu bapa hadir untuk membincang prestasi anak-anak SMk Tun Habab bagi pertengahan tahun 2018. Pada sesi berkenaan, semua ibu bapa boleh melihat skrip jawapan anak-anak pada peperiksaan pertengahan tahun yang lalu untuk dibincangkan bagi memperbaiki prestasi akademik dan sahsiah anak-anak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *