Konsultasi UPU

Pada 27 September 2022 telah berlangsung sesi konsultasi UPU yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. Program diadakan untuk memberi bimbingan kepada pelajar-pelajar STPM 2021 untuk membuat rayuan bagi permohonan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Keputusan kemasukan ke IPTA telah diumumkan pada 26 September 2022. 

12 orang pelajar STPM 2021 telah hadir pada program ini untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan daripada kaunselor.

Copyright Themes © 2022