Mesyuarat Panitia Kali 1/2020

Mesyuarat Panitia telah diadakan pada 4 Januari 2020 di lokasi yang telah ditentukan mengikut bidang masing-masing. Mesyuarat bidang Bahasa dipengerusikan oleh cikgu Harison Rizal bin Roslan. Manakala bidang Sains Sosial dipengerusikan pula oleh Ustazah Fadilah binti Mohd Ali. Cikgu Hashimah binti Munajat mengetuai mesyuarat bidang Sains dan Matematik dan cikgu Linda binti Minhat mempengerusikan mesyuarat bidang Teknik dan Vokasional.

Leave a Reply

Copyright Themes © 2022