#pascaPT3 : Bengkel Solekan Efek

Bengkel Solekan Efek telah diadakan pada 31 Oktober 2019. Pelajar dibimbing untuk menghasilkan solekan khas untuk persembahan. Setiap kumpulan memilih model dan menyolek model tersebut mengikut tema yang tertentu.

setiap model akan mempersembahan hasil solekan yang telah dibuat oleh kumpulan masing-masing kepada juri jemputan.

Leave a Reply

Copyright Themes © 2022