Program Orientasi Tingkatan 6


Program Orientasi Tingkatan 6 Sesi 2019/2020 telah bermula pada 5 hingga 9 Mei 2019. Sepanjang program berkenaan, pelajar-pelajar telah diberikan pelbagai input terutamanya berkaitan dengan sistem akademik tingkatan 6. Semoga semua calon dapat melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti tempatan dengan jurusan yang bersesuaian selepas STPM kelak.

Leave a Reply

Copyright Themes © 2022