Survival of The Fittest Bahagian 2

Pada 10 November 2022 telah berlangsung program Survival of The Fittest untuk Tingkatan 6 Semester 1 STPM 2023.  Para pelajar telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan akan menyediakan makanan dan minuman. Makan akan diadili oleh berapa orang guru. Mereka turut dikehendaki membuat video masakan mereka dengan gaya yang kreatif.

Program berlangsung di Pusat Kegiatan Tingkatan 6 SMk Tun Habab.

Copyright Themes © 2022