Pendaftaran Pelajar Tingkatan 6 STPM 2023

Pendaftaran Pelajar Tingkatan 6 STPM 2023 telah doadakan pada 25 julai 2022 di Dewan Seri Tun Habab. Hampir 60 orang pelajar telah mendaftar untuk menyambung pelajaran ke Tingkatan 6. Tahniah diucapkan kepada mereka. Program diteruskan dengan Minggu Hala Tuju Tingkatan 6 ynag dikendalikan oleh Unit Hal Ehwal Murid dan Unit Bimbingan dan Kaunseling. Pada minggu ini, pelajar baru didedahkan dengan matlamat dan objektif menyambung pelajaran di Tingkatan 6 dan pemilihan pakej mata pelajaran STPM 2023.

Tahniah kepada semua guru dan Ahli Jawatankuasa yang terlibat dalam Pendaftaran dan Minggu Hala Tuju Tingkatan 6.

Copyright Themes © 2022