Guru Boleh Pindah Suka Sama Suka

Hanya melalui aplikasi atas talian, semua guru boleh memohon untuk membuat pertukaran suka sama suka. Aplikasi ini dijangka bermula pada tahun 2020 menurut Menteri Pendidikan Malaysia, Dr. Maszlee bin Malik.

Leave a Reply

Copyright Themes © 2022