PT3 : Pentaksiran Amali Solat, Tilawah & Hafazan

Panitia Pendidikan Agama Islam telah mengadakan Pentaksiran Amali Solat, Tilawah dan Hafazan. Pentaksiran telah berlangsung di Musolla Al Habib untuk semua calon PT3 pada 8 hingga 12 September 2019. Semoga berjaya!

Leave a Reply