Pasca PT3 : Asas Sains Sukan


Program Pasca PT3 hari ini diteruskan dengan program yang dikelolakan oleh Unit Sukan SMK Tun Habab. Program dimulakan dengan taklimat Basic of Sports Science daripada Encik Noor Tashar bin Mohd Saharuddin dan seterusnya Basic of Recovery and Physiotherapist Encik Muaiz bin Hj. Othman yang merupakan rakan strategik DTC-JDT Kota Tinggi yang berlangsung di Dewan Seri Tun Habab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *