Organisasi Pengurusan Pentadbiran

 

Barisan kepimpinan pentadbirann SMK Tun Habab

En Zakaria

Abd Jalil

Pengetua

Puan Norzita

Yunos

PK Kokurikulum

Puan Juriah

Jaafar

PK Hal Ehwal Murid

Puan Rafidah

Abd. Hamid

PK Pentadbiran

Puan Husna

Abd. Hadi

PK Tingkatan

Puan Fairus

Abd. Ghani

PK Petang