Organisasi Pengurusan Pentadbiran

 

Barisan kepimpinan pentadbirann SMK Tun Habab

En Zakaria

Abd Jalil

Pengetua

En Azman

Abd Hamid

PK Ko-ko

Pn Juriah

Jaafar

PK HEM

Pn Rafidah

Abd Hamid

PK Pentadbiran

Pn Husna

Abd Hadi

PK Ting 6

Pn Fairuz

Ghani

PK Petang