Carta Organisasi AKP

Barisan AKP tahun 2017
Bahagian AKP Pengurusan ICT

En Amin

Zainal Abidin

PPTM FA29

Bahagian AKP Pejabat Pentadbiran

masih

kosong

KPT N26

Pn Osrinah

Osran

PT Kewangan W19

Pn Marlina

Kabil

Pem. Tadbir N19

Pn Nor Wahidah

Abd Rahman

Pem. Tadbir N19

Pn Asmawati

Sogiman

P. Asrama N22

Pn Jamalia

Md.Isa

P. Asrama N22


En Hisammudin

Ismail

Pem. Operasi N14

Pm Nor huda

Buang

Pem. Operasi N11

En Wahid

Baijan

Pem. Operasi N11

Pn Rahimah

Abdul Rahim

Pem.Operasi N11

.
Bahagian AKP Makmal Sekolah

Cik Suzana

Jailani

KP Makmal C22

Pn Azlina

Ahmad

Pem. Makmal C22

En Mohd Azhar

Abd Aziz

Pem. Makmal C22

Pn Lolita

Ahmad

Pem. Makmal C22

Pn Nor Azlin

Ibrahim

Pem. Makmal C19